ترخیص کالا و بازرگانی هیمن
///قانون امور گمرکی

قانون امور گمرکی بخش سیزدهم

۱۳۹۶/۲/۲ ۱۲:۰۸:۰۴ پنجشنبه,۱۳ بهمن, ۱۳۹۰|قانون امور گمرکی|

قانون امور گمرکی بخش سيزدهم ـ ساير مقررات ماده ۱۵۰ ـ هرگاه ضمن موافقتنامه هاي بازرگاني دولت با ساير كشورها براي كالاي معيني حقوق ورودي به مأخذي غير از آنچه كه در جدول تعرفه مقرر است معين شود مادامي كه موافقتنامه هاي مزبور به قوت خود باقي است حقوق ورودي آن كالا مطابق مأخذ [...]

قانون امور گمرکی بخش دوازدهم

۱۳۹۶/۲/۲ ۱۲:۰۶:۴۱ چهارشنبه,۱۲ بهمن, ۱۳۹۰|قانون امور گمرکی|

قانون امور گمرکی بخش دوازدهم ـ مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي ماده ۱۴۴ ـ مرجع رسيدگي به اختلافات گمركي در تشخيص تعرفه، ارزش كالا، جريمه ها به غيراز موارد قاچاق گمركي، قوه قهريه (فورس ماژور) و مقررات گمركي، كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي است. اين كميسيون مركب از اشخاص ذيل است: الف ـ چهار [...]

قانون امور گمرکی بخش یازدهم

۱۳۹۶/۲/۲ ۱۲:۰۵:۵۰ سه شنبه,۱۱ بهمن, ۱۳۹۰|قانون امور گمرکی|

قانون امور گمرکی بخش يازدهم ـ بازبيني و اقدامات بعد از ترخيص فصل اول ـ كليات ماده ۱۳۳ ـ گمركها موظفند كليه پته ها، اظهار نامه ها و ساير اسناد گمركي مربوط به ترخيص كالا را پس از امضاء پته يا پروانه، حداقل يكبار از نظر اجراي صحيح مقررات و اينكه وجوه گمركي متعلقه [...]

قانون امور گمرکی بخش دهم

۱۳۹۶/۲/۲ ۱۲:۰۴:۳۴ دوشنبه,۱۰ بهمن, ۱۳۹۰|قانون امور گمرکی|

قانون امور گمرکی بخش دهم ـ كارگزار گمركي ماده ۱۲۸ ـ كارگزار گمركي در گمرك به شخصي اطلاق مي شود كه تشريفات گمركي كالاي متعلق به اشخاص ديگر را به وكالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختيارات وكيل بايد به تفكيك در وكالت نامه رسمي كه توسط موكل در فرم نمونه ارائه شده [...]

قانون امور گمرکی بخش نهم

۱۳۹۶/۲/۲ ۱۱:۳۸:۰۹ یکشنبه,۹ بهمن, ۱۳۹۰|قانون امور گمرکی|

قانون امور گمرکی بخش نهم ـ معافيتها و ممنوعيتها فصل اول ـ معافيتها ماده ۱۱۹ ـ علاوه بر معافيتهاي مذكور در جدول تعرفه گمركي ضميمه آيين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات و معافيتهاي ديگري كه به موجب قوانين، تصويب نامه ها ، موافقتنامه ها و قراردادهاي مصوب مجلس شوراي اسلامي برقرار شده [...]

قانون امور گمرکی بخش هشتم

۱۳۹۶/۲/۲ ۱۱:۳۴:۵۲ شنبه,۸ بهمن, ۱۳۹۰|قانون امور گمرکی|

قانون امور گمرکی بخش هشتم ـ تخلفات و قاچاق فصل اول ـ تخلفات گمركي ماده ۱۰۲ ـ ابلاغ هر نوع صورتمجلس مبني بر ضبط، توقيف كالا و كشف تخلف يا قاچاق به شخصي كه به وكالت از طرف صاحب كالا اظهارنامه به گمرك تسليم نموده و تنظيم صورتمجلس بر اثر رسيدگي به آن اظهارنامه [...]

قانون امور گمرکی بخش هفتم

۱۳۹۶/۲/۲ ۱۱:۳۳:۱۹ جمعه,۷ بهمن, ۱۳۹۰|قانون امور گمرکی|

قانون امور گمرکی بخش هفتم ـ رويه‌هاي گمركي فصل اول ـ كالاهاي ورودي ماده ۴۷ـ كالاي وارده به قلمرو گمركي را مي‌توان براي يكي از منظورهاي زير اظهار كرد: الف ـ ورود قطعي ب ـ ورود موقت پ ـ ورود موقت براي پردازش ت ـ مرجوعي (اعاده به خارج از كشور) ث ـ عبور [...]

قانون امور گمرکی بخش ششم

۱۳۹۶/۲/۲ ۱۱:۳۱:۲۶ پنجشنبه,۶ بهمن, ۱۳۹۰|قانون امور گمرکی|

قانون امور گمرکی بخش ششم ـ تشريفات و شرايط عمومي اظهار و ترخيص ماده ۳۸ ـ خروج كالا از اماكن گمركي مستلزم انجام تشريفات گمركي است. تشريفات گمركي كالاي ورودي در اولين گمرك مجاز انجام مي‌شود. گمرك ايران گمركهاي مجاز براي انجام تشريفات مختلف گمركي را اعلام مي‌نمايد. تبصره ـ تشريفات گمركي كشتي، هواپيما [...]

قانون امور گمرکی بخش پنجم

۱۳۹۶/۲/۲ ۱۱:۲۹:۳۳ چهارشنبه,۵ بهمن, ۱۳۹۰|قانون امور گمرکی|

قانون امور گمرکی بخش پنجم ـ كالاي متروكه، ضبطي (ضبط شده) و واگذاري به گمرك ماده ۳۳ ـ كالاي متروكه موضوع ماده (۲۴) اين قانون و كالاي ضبطي و واگذاري به گمرك، توسط سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي به ‌عنوان مسؤول فروش كالاي متروكه و ضبطي با رعايت مقررات مربوطه به فروش مي‌رسد. [...]

قانون امور گمرکی بخش چهارم

۱۳۹۶/۲/۲ ۱۱:۲۵:۵۷ سه شنبه,۴ بهمن, ۱۳۹۰|قانون امور گمرکی|

قانون امور گمرکی بخش چهارم ـ نگهداري كالا در اماكن گمركي فصل اول ـ انبارهاي گمركي و مسؤوليت نگهداري كالا مبحث اول ـ انبارهاي گمركي ماده ۲۳ ـ منظور از انبارهاي گمركي اعم از انبار مسقف، غيرمسقف و محوطه، اماكني است كه براي نگهداري كالاهاي ورودي و صدوري تأسيس و توسط مراجع تحويل‌گيرنده كالا [...]